Billeder og Værksted

Galleri Apriart

Galleriet på Næsbydale Badehotel er under udvikling og vil (fortrinsvis) præsentere naturalistisk kunst.

“Mød” kunstnere og værker ved at aktivere nedenstående link:

www.naturligKUNST.dk

Galleriet og “Det kreative værksted” forventes etableret pinsen 2018.

Det kreative værksted

Der bliver mulighed for at arbejde kreativt med egne udtryk på vore kurser i Næsbydale.

Følgende centrale elementer vil indgå i kurserne: “At skabe sig”, gå på opdagelse i værker/udtryk, naturen som væren og som hjælper, at arbejde med tekst og/eller billede, kroppen har et sind, intuition og ubevidst intelligens, fravær af præstations fokus og glæden ved at udtrykke sig.

Det kulørte

Kontakt +45 24949342 Vibeke Laustrup

Kurser vil blive udbudt i vinterhalvåret 2018.

Vi vil løbende orientere om ovenstående på face-book 

; samt her på hjemmesiden.